Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

http://banqlkkt.caobang.gov.vn


Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

Ngày 05/8/2016 tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Địch Văn Cường – Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng; đ/c Hoàng Cao Bái, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; các đ/c cán bộ chủ chốt; các đ/c Đảng viên, cán bộ công chức viên chức Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế.
Đ/c Hoàng Cao Bái – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
Hội nghị đã được nghe đ/c Địch Văn Cường- Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Đây  là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Đồng chí  đã giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về:  chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Tiếp thu ý kiến, thay  mặt cho Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế, đ/c Hoàng Cao Bái  đề nghị cán bộ chủ chốt, các đ/c đảng viên, CBCC,VC ( Cán bộ công chức, viên chức) tập trung thời gian và trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tư tưởng để cùng nhau hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của Hội nghị. Để sau hội nghị này các cán bộ chủ chốt sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến mọi cá nhân trong đơn vị.
Đ/c Địch Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng
 
 Hội nghị đã được nghe Báo viên của Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế trình bày các văn kiện của Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Ban quản lý khu kinh tế thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản mới ban hành.
                                            Các đại biểu tham dự Hội nghị  
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Cao Bái, phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đảng viên, CBCC, VC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống./.

Tác giả bài viết: Lô Minh Tuyên - UVBCH Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây