Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

http://banqlkkt.caobang.gov.vn


Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/BCĐ, ngày 06/01/2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về “Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021”. Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2021, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh. Đoàn do đồng chí Lý Quốc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra; đồng chí Bí thư chi bộ và cán bộ, đảng viên Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh
1 1
 Toàn cảnh buổi kiểm tra
 
Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết: Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền năng cao nhận thức trách nhiệm của Đảng viên, công chức và người lao động trong việc thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân chủ trong cơ quan nhà nước. Công chức và người lao động tại đơn vị đã nắm bắt được được quyền, trách nhiệm về thực hiện dân chủ trong cơ quan. Đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2021. Ngoài ra Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh đã quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng và quý để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo; Ban hành kế hoạch công tác hàng tháng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Đơn vị luôn gắn với thực hiện Quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện công khai tài chính: công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I, II, và 6 tháng đầu năm 2021; công khai dự toán ngân sách năm 2021; Công khai Kế hoạch sửa chữa mua sắm tài sản thiết bị năm 2021. Lãnh đạo đơn vị đã tiến hành tổ chức Tổng thi đua, khen thưởng cán bộ công chức và người lao động năm 2020; Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2020 theo quy định. Mọi thắc mắc của công chức, người lao động đều được lãnh đạo cơ quan giải đáp kịp thời đảm bảo dân chủ trong hoạt động cơ quan. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết công việc cho Nhân dân và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể công chức và người lao động, nhất là các dịp lễ, tết.

2 1
 
  3 1
 Các đại biểu phát biểu tại buổi kiểm tra
 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lý Quốc Khánh đánh giá cao việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) ở Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh: Chi bộ đã quan tâm, thực hiện các chủ trương, văn bản của Trung ương, của tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ công chức và người lao động; đặc biệt đảm bảo tính công khai minh bạch trong kế hoạch mua sắm tài sản, công khai dự toán thu chi ngân sách… tạo được sự nhất trí đồng thuận cao trong toàn đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn. Tuy nhiên đồng chí cũng đề nghị, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ đảng trong việc thực hiện QCDCCS. Cần thực hiện cụ thể, tránh làm chung chung, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền trong nội bộ cơ quan, đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp doanh nghiệp, tiếp dân. Đi đôi công tác trên, cần thực hiện tốt việc giám sát thực hiện QCDCCS; động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân làm tốt việc thực hiện QCDCCS; đồng thời cũng chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường hợp thực hiện chưa tốt; tiếp tục thay đổi nhận thức, từ Chi bộ tới chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện QCDCCS. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần có những kiến nghị đề xuất để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại cơ sở./.

Tác giả bài viết: Lô Minh Tuyên - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ ,Trưởng Ban QL Cửa Khẩu Sóc Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây