Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

http://banqlkkt.caobang.gov.vn


Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, về việc thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022

97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 001
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 002
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 003
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 004
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 005
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 006
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 007
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 008
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 009
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 010
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 011
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 012
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 013
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 014
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 015
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 016
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 017
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 018
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 019
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 020
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 021
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 022
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 023
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 024
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 025
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 026
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 027
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 028
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 029
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 030
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 031
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 032
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 033
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 034
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 035
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 036
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 037
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 038
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 039
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 040
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 041
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 042
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 043
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 044
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 045
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 046
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 047
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 048
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 049
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 050
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 051
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 052
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 053
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 054
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 055
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 056
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 057
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 058
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 059
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 060
97 nghi quyet thong qua danh muc cac du an cong trinh can thu hoi dat tren dia ban tinh cao bang nam 2022 061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây