Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

http://banqlkkt.caobang.gov.vn


Triển khai Kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

cv trien khai luat thong ke 1
- Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2022): /uploads/news/2022/01/ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-va-phu-luc-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-cua-luat-thong-ke-tren-dia-ban-tinh-cao-bang.pdf.
- Luật sửa đổi Luật Thống kê (Luật số 01/2021/QH15): /uploads/news/2022/01/luat-sua-doi-luat-thong-ke.pdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây