Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

https://banqlkkt.caobang.gov.vn


BQL Khu kinh tế tỉnh:Biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến

 Ngày 12 tháng 6, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình, tiến tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020 và phát động trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.
 Đ/c Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Ban khai mạc hội nghị
 
5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Ban Quản lý (BQL) Khu kinh tế tỉnh phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tiêu biểu là các phong trào: “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Các phong trào thi đua BQL Khu kinh tế tỉnh thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các phòng, đơn vị trực thuộc. Qua đó, phát hiện, động viên, khích lệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm được giao. Thông qua các phong trào, BQL Khu kinh tế tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư; tổ chức gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng khu kinh tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối giao thông ra các cửa khẩu, xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.
 
img 5170
Từ năm 2016 đến nay, BQL Khu kinh tế tỉnh đã thực hiện 14 dự án, trong đó có 4 dự án hoàn thành, khai thác và sử dụng; 10 dự án tiếp tục triển khai hoàn thiện về hạ tầng; giải quyết 367 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến thu hút đầu tư tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, nhất là đối ngoại về phát triển kinh tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; tăng cường hợp tác khai thác tiềm năng phát triển thương mại biên giới. Hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được coi trọng, trong 5 năm qua, đã vận động cán bộ công chức, người lao động, doanh nghiệp đóng góp các quỹ từ thiện, nhân đạo, xây dựng nông thôn mới với tổng số kinh phí trị giá trên 700 triệu đồng.
Giai đoạn 2020-2025, BQL Khu kinh tế tỉnh tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp ngành, tổ chức đoàn thể phát động; thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; thực hiện nếp sống văn hóa công sở; đảm bảo chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp; tích cực quảng bá và thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh Cao Bằng. Phấn đấu 100% các phòng ban, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Nhân dịp này, Đảng ủy BQL Khu kinh tế tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1cá nhân điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. BQL Khu kinh tế tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, “ Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.
img 5192
Đ/c Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Ban tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1cá nhân điển hình tiến tiến
 
img 5197
Đ/c Lý Quốc Khánh - Phó trưởng Ban tặng giấy khen cho 5 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn,“ Giỏi việc nước đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.

Người viết: Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Phòng quản lý ĐTQHXDTN&MT
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây