Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

https://banqlkkt.caobang.gov.vn


BQL Khu kinh tế tỉnh: Sinh hoạt trực tuyến chuyên đề Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

Ngày 5/10, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề: "Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ công chức, viên chức và đảng viên gắn với Chỉ thị 05-CT/TW”.
     

Đảng viên Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham dự buổi sinh hoạt.
       Tại buổi sinh hoạt, các chi bộ trình bày nội dung chuyên đề, tham luận: Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên gắn với công tác chuyên môn; Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp giao ban đơn vị. Các đảng viên đóng góp ý kiến về tác dụng của các chuyên đề đối với bản thân; về phương thức điều hành sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn gắn với tình hình thực tiễn tại chi bộ, cơ quan.
         Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình; nâng cao nhận thức, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để Đảng bộ, chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Nguồn tin: Nguồn: P.O , Báo Cao Bằng điện tử.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây