Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

https://banqlkkt.caobang.gov.vn


Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019) và sinh hoạt chuyên đề Qúy II /2019

       Ngày 16  tháng 5 năm 2019, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2019) và triển khai sinh hoạt chuyên đề Qúy II /2019.
 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm
 
       Thành phần tham dự tại đầu cầu trực tuyến Ban Quản lý Khu kinh tế: các đ/c UVBCH Đảng bộ, Lãnh đạo Ban, các đ/c đảng viên Chi bộ Văn phòng, toàn thể CB,CC,VC Văn phòng Ban, Văn phòng Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế và Ban Quản lý dự án đầu tư. Tại các điểm cầu: Ban Quản lý cửa khẩu: Tà Lùng, Trà Lĩnh, Lý Vạn và Sóc Giang có mặt đông đủ các đ/c đảng viên, CB, CC, VC và người lao động đang công tác tại đơn vị.
Đ/c Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy-Trưởng Ban phát biểu khai mạc
 và thông qua một số nội dung tại Hội nghị

      Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiên Cường Bí thư Đảng ủy- Trưởng ban đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc trong học tập, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để hiểu sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành. Sau hội nghị các chi bộ tiếp tục, phổ biến, tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt tiếp theo và vận dụng sáng tạo chủ trương của nghị quyết, chỉ thị vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi một cán bộ, đảng viên góp phần vào sự thành công của nghị quyết.
       Hội nghị đã được nghe các đ/c Bí thư Đảng ủy, phó Bí thư Đảng ủy và báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan trình bày các nội dung sau:
     (1) Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2019 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
      (2) Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
     (3) Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 02/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
    (4) Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
     (5) Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
     (6) Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
     (7) Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
    (8) Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
    (9) Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
    (10) Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
     Các kế hoạch của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương.
     Buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã được báo cáo viên trình bày các văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và các văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
Đ/c Lý Quốc Khánh, Đảng ủy viên – Phó Trưởng ban thông qua
              nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II/2019

        Đồng thời hội nghị đã được nghe báo cáo sinh hoạt chuyên đề qúy II/ 2019 do đ/c Bí thư Chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng trình bày và các tham luận của các chi bộ đối với nội dung “Tôn trọng nhân dân” mà chi bộ Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng đã lựa chọn.
Một số hình ảnh tại các điểm cầu
Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng
Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh
Ban Quản lý cửa khẩu Sóc Giang
Ban Quản lý cửa khẩu Lý Vạn

      Thông qua Hội nghị, các cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững, hiểu rõ những mục tiêu, quan điểm, những nội dung của các Văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành để áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan đơn vị góp phần  thực hiện hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019./.

 

Tác giả bài viết: Lô Minh Tuyên – UVBCH Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây