THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cao Bằng, ngày  23 tháng 10  năm 2017
 
THÔNG BÁO
Lịch công tác của Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế
(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/ 2017)
THỜI GIAN TRƯỞNG BAN
Đ/c Lê Thành Chung
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Lôi Núng
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Hoàng Cao Bái
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Ngân Văn Pao
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/cNguyễn Kiên Cường
Thứ 2 (23/10/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Sáng: làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp tại Sở Xây dựng
Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (24/10/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (25/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (26/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác cửa khẩu Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 (27/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Đi công tác ngoại tỉnh
        Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi khi có việc đột xuất./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.
 
 
VĂN PHÒNG BAN
 
 
 
 
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây