Đẩy mạnh xây dựng và phát triển tổ chức đảng

Thứ hai - 21/09/2020 10:26
         Trải qua gần 10 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng, phát triển các khu KTCK dần trở thành vùng động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Sau một thời gian đi vào hoạt động, để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với Ban Quản lý khu kinh tế, ngày 6/4/2011, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thành lập Chi bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh với 7 đảng viên. Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới. Sau gần ba năm thành lập, Chi bộ kết nạp mới và tiếp nhận đảng viên từ các nơi khác đến, nâng số đảng viên của Chi bộ lên 35 đồng chí. Ngày 9/1/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định nâng cấp Chi bộ lên thành Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh với 7 chi bộ trực thuộc. Từ đây, đánh dấu sự phát triển, trưởng thành mới của tổ chức cơ sở đảng tại Ban Quản lý khu kinh tế.
        Đến nay, Đảng bộ đã có 49 đảng viên với 7 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh hàng năm và cả giai đoạn 2011-2020, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là dân cư khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu. 
Đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cơ quan. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chọn ra những việc quan trọng cần làm ngay, những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, không ngừng cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh...
         Tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và cấp ủy cấp trên về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm, đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.
Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, đảm bảo đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Qua kiểm tra, giám sát, đã khích lệ, động viên các tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, yếu kém phải khắc phục, đồng thời, kịp thời xử lý những dấu hiệu vi phạm.
        Quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, tạo điều kiện cho các đoàn thể thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần yêu nước, gắn bó với cơ quan, đơn vị, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
        Đảng ủy luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các định hướng phát triển của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phù hợp với thực tiễn cơ quan; chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới để kịp thời tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu KTCK. KCN trên địa bàn. Sâu sát từng công việc cụ thể, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp có tính đột phá và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Phát huy được vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của tập thể, cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ giao.
         Trước xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ, Cao Bằng xác định, phát triển KTCK là một trong những lợi thế quan trọng của tỉnh. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ cần nâng cao vai trò hạt nhân chính trị trong cơ quan, bám sát chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra những giải pháp tổng thể, giải pháp đột phá...
       Giữ vững đoàn kết, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức, cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn các chức danh, năng lực thực tiễn đối với từng vị trí việc làm cụ thể.
       Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.
dang bo ban kinh te tinh                
                   Ban chấp hành Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

                                                 Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ​​​​​​​

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

84/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:160 | lượt tải:10

82/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:197 | lượt tải:14

83/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnhcủa Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:130 | lượt tải:12

85/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnh của Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:198 | lượt tải:13

833/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng II (Công ty TNHH Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:120 | lượt tải:16

835/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Khu thương mại đầu mối quốc tế Tà Lùng (Ta Lung International Trade Center) (Công ty TNHh Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:164 | lượt tải:23

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:121 | lượt tải:16

51/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ban QLKKT

Lượt xem:159 | lượt tải:21

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:868 | lượt tải:45

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:736 | lượt tải:49


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay5,243
  • Tháng hiện tại332,762
  • Tổng lượt truy cập7,200,235
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây