Tìm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Dự thảo VBQPPL 20/05/2019 Dự thảo QUY CHẾ Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và phối hợp thu phí tại các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
2 VBQPPL 16/05/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3 QĐ 05/2019/QĐ-UBND 16/04/2019 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế
4 002 02/12/2018 Dự thảo quyết định ban hành và dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý khu kinh tế
5 001 28/11/2018 Dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp
6 82/2018/NĐ-CP 21/05/2018 Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
7 số 1829/QĐ-UBND 23/10/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
8 1145/QĐ-UBND 30/07/2017 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kế hoạc sử dụng đất năm 2017 của huyện Hà Quảng
9 35/2017/NĐ-CP 02/04/2017 Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
10 330 /QĐ-UBND 15/03/2012 QUY CHẾ Phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị trong công tác quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp
11 43/2001/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
12 34/2011/NĐ-CP 16/05/2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
13 01/2011/TT-BNV 18/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
14 60/2010/QH12 16/11/2010 Luật khoáng sản của Quốc hội
15 62/2010/NĐ-CP 03/06/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
16 NĐ 29/2008/NĐ-CP 13/03/2008 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
17 53/2007/NĐ-CP 03/04/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
18 70/2006/QH11 28/06/2006 Luật chứng khoán 2006
19 63/2006/QH11 25/06/2006 Luật kinh doanh bất động sản
20 56/2005/QH11 28/11/2005 Luật nhà ở 2005
21 60/2005/QH11 28/11/2005 Luật Doanh nghiệp 2005
22 59/2005/QH11 28/11/2005 Luật đầu tư 2005
23 61/2005/QH11 28/11/2005 Luật Đấu thầu 2005
24 36/2005/QH11 13/06/2005 Luật Thương mại 2005
25 46/2005/QH11 13/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: bqlkkt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3854 529   - Fax: 0206 3854 929

Ghi rõ nguồn  (htttp://banqlkkt.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây