Thông Báo tuyển dụng đắc cách viên chức năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế

Thứ hai - 13/04/2020 15:15
 
UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 470 /TB-BQL Cao Bằng, ngày  08 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020
 
           Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
           Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
          Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
         Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng:
          Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-BQL ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng về tuyển dụng đặc cách viên chức 2020;
             Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo tuyển dụng đặc cách viên chức vào làm viêc tại Ban Quản lý Khu kinh tế như sau:

I.ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

 1. Đối tượng
          Người có kinh nghiệm công tác theo Quy định tại Mục 1, Khoản 7, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực Kinh tế, Thương mại cửa khẩu.

       2.Điều kiện
a. Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm, yêu cầu trình độ đào tạo đại học Trở lên phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại cửa khẩu, có chứng chỉ Tiếng trung trình độ B trở lên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung; được bồi dưỡng các lớp Chính trị, đối tượng 3 và có đóng bảo hiểm bắt buộc.

b.Trong thời gian công tác đến nay không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
c.Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký xét tuyển.
3.Chỉ tiêu
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng:
Tiêu chuẩn: Đại học Tài chính; Chuyên ngành: Tài chính tín dụng

II.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Hồ sơ dự tuyển đặc cách gồm các nội dung sau:
 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 3. Bản sao (chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng;
 5. Bản sao hợp đồng lao động theo quy định; bản sao Quyết định lương hiện hưởng;
 6. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân về phẩm chất chính tị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
 7. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đó đang công tác.

III.THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 08/04/2020 đến hết ngày 28/04/2020
 2. Thời gian tổng hợp hồ sơ: 05/5/2020
 3. Thời gian kiểm tra, sát hạch:07/5/2020
 4. Thời gian họp Hội đồng xét tuyển:08/5/2020
 1. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1.Tiêu chí xét tuyển đặc cách:
       a. Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.
       b.Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua phỏng vấn, được tính theo thang điểm 100.
2.Nội dung sát hạch:
        Hiểu biết chung (Luật Viên chức, các quy định về nghề nghiệp…); kiến thức chuyên môn theo quy chế chuyên môn phù hợp với ngạch dự tuyển.
3.Xác định người trúng tuyển
          Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách phải có đủ các điều kiện sau:
 • Đạt các điều kiện tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, Mục 1, Phần V;
 • Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
        Trên đây là Thông báo tuyển dụng đặc cách cách viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT,VP. 
TRƯỞNG BAN

Ký bởi: Ban Quản lý Khu kinh tế
Email: banqlkt@caobang.gov.vn

Thời gian ký: 08/04/2020 15:35:57 

dau

 
     

Nguyễn Kiên Cường     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây