Triển khai nhiệm vụ đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu

Thứ sáu - 10/09/2021 10:15
        Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu (KTCK) giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến thông qua các dự thảo: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đột phá về phát triển KTCK tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển KTCK giai đoạn 2021-2025. Đ/c Nguyễn Trung Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển KTCK chủ trì cuộc họp.
2 1
Đ/c Nguyễn Kiên Cường – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thông qua các dự thảo kế hoạch thực hiện nội dung đột phá phát triển kinh tế cửa khẩu.
        Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh tập trung thực hiện phát triển KTCK nhằm khai thác và phát huy tối đa lợi thế hơn 333 km đường biên giới với nhiều cặp cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc; xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng (Việt Nam) đi Trùng Khánh, Urumchi, Khorgoc (Trung Quốc); Kazakhstan sang các nước châu Âu và ngược lại. Tập trung đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển tạo đột phá mới trên lĩnh vực phát triển KTCK, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
Nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn này là: Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý, phối hợp quản lý các hoạt động trong khu KTCK. Giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục khai thác các điều kiện thuận lợi để tận dụng cơ hội xin chủ trương xây dựng “Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Việt Nam) – Long Bang (Trung Quốc)”. Đến năm 2022, hoàn thành việc mở, nâng cấp cửa khẩu đã thống nhất giữa tỉnh Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Giai đoạn 2021 – 2023 đầu tư hoàn thiện Khu trung chuyển hàng hóa nông, lâm, thủy sản và Cảng cạn ICD tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh để sớm hình thành Trung tâm Logictics trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2024, hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 tuyến cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) – Đồng Đăng (Lạng Sơn).
        Tập trung nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm như các tuyến hạ tầng giao thông kết nối; đường giao thông chính và thiết yếu trong khu vực cửa khẩu, khu trung chuyển hàng hóa khu trung chuyển hàng hóa nông, lâm sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, cảng cạn ICD; tập trung đầu tư vào khu vực các cửa khẩu, lối mở phục vụ nhu cầu cho hoạt động kinh tế biên mậu và hình thành hệ thống các tiểu đô thị vùng biên vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực biên giới; đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc.
         Tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, quảng bá thế mạnh, lợi thế về Khu KTCK tỉnh Cao Bằng; tổ chức định kỳ các cuộc hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư và hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp; xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư hằng năm và 05 năm.
           Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với mục tiêu dự án; hướng dẫn, giúp các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Hàng năm rà soát các dự án đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư không hiệu quả, không triển khai và triển khai không đúng tiến độ đã cam kết.
Trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung Khu KTCK tỉnh Cao Bằng; đến năm 2023 hoàn thành toàn bộ quy hoạch các Khu chức năng trong Khu KTCK. Thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý quy hoạch, xây dựng trong Khu KTCK.
Rà soát việc thực hiện pháp luật về đất đai đối với các dự án đang thực hiện. Đôn đốc các địa phương biên giới sớm hoàn thiện các dự án cơ sở hạ tầng và hạ tầng khu tái định cư. Quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý tốt quy hoạch để tạo điều kiện thuận cho nhà đầu tư triển khai dự án, tạo môi trường thông thoáng và hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư vào Khu KTCK...
Áp dụng thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển KTCK. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, đồng thời khắc phục vấn đề tồn tại, khó khăn. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Đề ra cơ chế chính sách huy động nguồn vốn, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng khu KTCK theo hướng đồng bộ, hiện đại để khắc phục những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành nghề có tính chất quyết định đến phát triển KTCK trong các ngành dịch vụ, sản xuất...
       Rà soát, loại bỏ các trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, giám sát các hoạt động tại khu vực các cửa khẩu. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp và nhân dân về Khu KTCK…
Về kế hoạch thực hiện năm 2021, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đồ án quy hoạch chung Khu KTCK tỉnh Cao Bằng đến năm 2040.
Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giải quyết nhanh các thủ tục phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.
        Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai Chương trình trọng tâm đầu tư kết cấu hạ tầng (trong đó có kết cấu hạ tầng cửa khẩu) giai đoạn 2021-2025 và Chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn, đột phá, khác biệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh.
Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án đầu tư tại các khu vực cửa khẩu. Phấn đấu hết năm 2021 hoàn thành các dự án đã được cấp vốn. Tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với mục tiêu dự án; hướng dẫn, giúp các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ chức triển khai hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư vào cuối năm 2021. Rà soát việc thực hiện pháp luật về đất đai đối với các dự án đang thực hiện. Quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý quy hoạch.
         Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động về kiểm dịch y tế, tích cực tham gia thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực các cửa khẩu, lối mở biên giới, đặc biệt thực hiện các biện pháp tiếp nhận và cách ly đối với công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả trước khi đưa đi cách ly tập trung theo qui định và đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu KTCK.
        1 1
Đ/c Nguyễn Trung Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển KTCK phát biểu kết luận cuộc họp.
       
        Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Nguyễn Trung Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa các dự thảo theo ý kiến đóng góp của các thành viên tiểu ban.Đề nghị đặt các mục tiêu như kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp thu ngân sách cần chỉnh sửa hợp lý, đảm bảo mục tiêu đột phá. Cần rà soát việc đầu tư ưu tiên cho cửa khẩu cụ thể; chọn mục tiêu ưu tiên như đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; logoctics, thu hút đầu tư... Bổ sung chính sách hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng. Bổ sung một số dự án đầu tư cần thiết tại khu KTCK.
          Chủ động rà soát lại các dự án đầu tư, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án theo tiến độ cam kết. Tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư... Đề nghị rà soát thành lập Tổ giúp việc của Tiểu ban.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Phòng quản lý ĐTQHXDTN&MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

84/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:166 | lượt tải:10

82/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư Cao Bằng

Lượt xem:201 | lượt tải:14

83/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc chấm dứt hoạt động dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnhcủa Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:136 | lượt tải:12

85/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu Trà Lĩnh của Công ty TNHH Việt Hoàng Cao Bằng

Lượt xem:202 | lượt tải:13

833/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Tà Lùng II (Công ty TNHH Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:122 | lượt tải:16

835/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Khu thương mại đầu mối quốc tế Tà Lùng (Ta Lung International Trade Center) (Công ty TNHh Xây dựng Hoà Phát)

Lượt xem:167 | lượt tải:23

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:123 | lượt tải:16

51/QĐ-BQLKKT

Quyết Định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Ban QLKKT

Lượt xem:162 | lượt tải:21

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:875 | lượt tải:46

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:738 | lượt tải:51


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay7,577
  • Tháng hiện tại357,488
  • Tổng lượt truy cập7,224,961
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây