Cơ cấu tổ chức

1.    Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và 04 phó trưởng Ban
1.1 Trưởng Ban: Nguyễn Kiên Cường                                        SĐT: 0912 695 168
1.2 Phó Trưởng Ban: Hoàng Cao Bái                                    SĐT: 0914 246 055
1.3 Phó Trưởng Ban: Lôi Núng                                              SĐT: 0913 279 223
1.4 Phó Trưởng Ban: Ngân Văn Pao                                      SĐT: 0912 624 708
2.    Các phòng chuyên môn :  
2.1.    Văn phòng  
2.1.1 Chánh văn phòng: Nguyễn Anh Tuấn                                 SĐT: 0903279906
2.1.2 Phó chánh văn phòng: Nguyễn Thị Huê              SĐT: 0919 549 689
2.2.     Phòng Kế hoạch - Tổng hợp  
2.2.1 Trưởng phòng: Lý Quốc Khánh                                   SĐT: 0979 700 648
2.2.2 Phó trưởng phòng: Đàm Quang Lợi                            SĐT: 0915 046 568
2.2.3 Phó trưởng phòng: Trương Cảnh Toàn                          SĐT: 0916094386
2.3.     Phòng Quản lý đầu tư  
2.3.1 Trưởng phòng: Lô Minh Tuyên                                    SĐT: 0912 019 037
2.4.     Phòng quản lý tài nguyên và môi trường  
2.4.1 Trưởng phòng: Đàm Văn Hầu                                    SĐT: 0912931938
2.5    Phòng quản lý doanh nghiệp  
2.5.1 Trưởng phòng: Nông Xuân Diệu                            SĐT: 0915 938 819
2.6    Phòng quản lý quy hoạch và xây dựng  
2.6.1 Phụ trách phòng: Lôi Núng                      SĐT: 0913 279 223
3.    Các đơn vị trực thuộc Ban:  
3.1.    Ban Quản lý cửa khẩu Sóc Giang  
3.1.1 Trưởng Ban: Đàm Văn Hầu                             SĐT: 0912 931 938
3.1.2 Phó Trưởng ban: Đàm Ngọc Minh SĐT: 0976735719
3.2.    Ban Quản lý cửa khẩu Tà Lùng  
3.2.1 Trưởng Ban: Ngân Văn Pao                                         SĐT: 0912 624 708
3.3.    Ban Quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh  
3.3.1 Phó trưởng Ban: Nông Sơn Bình                                   SĐT: 0946 565 959
3.4.     Ban Quản lý Cửa khẩu Lý Vạn  
3.4.1 Trưởng Ban: Nguyễn Văn Thanh                                  SĐT: 0912 221 563
3.5.    Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế
3.5.1 Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên                                      SĐT: 0913 279 580
3.5.2 Phó giám đốc: Đàm Thế Duy                                         SĐT: 0913 371 303 
3.6.    Ban quản lý Dự án Đầu tư   
3.6.1 Giám đốc: Hoàng Cao Bái                                             SĐT: 0914 246 055
3.6.2 Phó giám đốc: Nông Đình Kiên                                      SĐT: 0912 130 030
3.6.3 .Phó giám đốc: Hoàng Thanh Tuấn                                  SĐT: 0976 734 131

 


 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 052, phố Kim Đồng - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Email: bqlkkt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3854 529   - Fax: 0206 3854 929

Ghi rõ nguồn  (htttp://banqlkkt.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây