Văn bản theo lĩnh vực: Chính sách chung

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 05/2019/QĐ-UBND 17/04/2019 Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế
2 Dự thảo VBQPPL 21/05/2019 Công văn xin ý kiến văn bản QPPL: Quy chế Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa và phối hợp thu phí tại các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
3 VBQPPL 17/05/2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4 002 03/12/2018 Dự thảo quyết định ban hành và dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý khu kinh tế
5 82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
6 số 1829/QĐ-UBND 24/10/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
7 330 /QĐ-UBND 16/03/2012 QUY CHẾ Phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị trong công tác quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp
8 NĐ 29/2008/NĐ-CP 14/03/2008 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.
9 62/2010/NĐ-CP 04/06/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
10 59/2005/QH11 29/11/2005 Luật đầu tư 2005
11 60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp 2005
12 60/2010/QH12 17/11/2010 Luật khoáng sản của Quốc hội
13 46/2005/QH11 14/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
14 56/2005/QH11 29/11/2005 Luật nhà ở 2005
15 36/2005/QH11 14/06/2005 Luật Thương mại 2005
16 70/2006/QH11 29/06/2006 Luật chứng khoán 2006
17 01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
18 34/2011/NĐ-CP 17/05/2011 Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
ĐỊA CHỈ: SỐ 052 PHỐ KIM ĐỒNG, PHƯỜNG HỢP GIANG-THÀNH PHỐ CAO BẰNG
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGHUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN
SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: (0206)3.854.529 - FAX: 0206.3.854.929
MAIL:BANQLKKT@CAOBANG.GOV.VN
WEBSITE: Banqlkkt@caobang.
lịch công tác 2020

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây