LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TỪ NGÀY 27/07/2020 ĐẾN NGÀY 02/08/2020

Ngày/Tháng Đ/c Nguyễn Kiên Cường
Trưởng Ban
Đ/c Hoàng Cao Bái
Phó Trưởng Ban
Đ/c Lý Quốc Khánh
Phó Trưởng Ban
Đ/c Đinh Bế Hoan
Phó Trưởng Ban
Thứ Hai
27/07/2020
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Nghỉ phép
 
Thứ Ba
28/07/2020
Sáng: Hội nghị giao ban Trực tuyên ngành KHĐT (tại T3 VP UBND tỉnh GM201)
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại Sở xây dựng  
Nghỉ phép
Thứ Tư
29/07/2020
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Nghỉ phép
Thứ Năm
30/07/2020
Sáng:Họp tại Tỉnh ủy (đón đ/c Bộ trưởng Bộ tài chính)
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng: Họp tại Tỉnh ủy (đón đ/c Bộ trưởng Bộ tài chính)
Chiều: Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Nghỉ phép
Thứ Sáu
31/07/2020
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều: Làm việc tại CQ
Sáng: Làm việc tại CQ
Chiều:Làm việc tại CQ
Sáng:Họp UBND tỉnh thường kỳ mở rộng