Lịch công tác của lanh đạo từ ngày 25 - 29 tháng 12 năm 2017

UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cao Bằng, ngày 25  tháng 12  năm 2017
 
THÔNG BÁO
Lịch công tác của Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế
(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017)
THỜI GIAN TRƯỞNG BAN
Đ/c Nguyễn Kiên Cường
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Lôi Núng
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Hoàng Cao Bái
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Ngân Văn Pao
Thứ 2 (25/12/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng
Thứ 3 (26/12/2017) Sáng: Họp tại UBND tỉnh
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng
Thứ 4 (27/12/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng
Thứ 5 (28/12/2017) Làm việc tại cơ quan Đi công tác cửa khẩu Đi công tác cửa khẩu Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng
Thứ 6 (29/12/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng
       Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi khi có việc đột xuất./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.
 
VĂN PHÒNG BAN
 
 
 
Địa chỉ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây