THÔNG BÁO Lịch công tác của Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017)

UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Cao Bằng, ngày  23 tháng 10  năm 2017
 
THÔNG BÁO
Lịch công tác của Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế
(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/ 2017)
THỜI GIAN TRƯỞNG BAN
Đ/c Lê Thành Chung
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Lôi Núng
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Hoàng Cao Bái
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/c Ngân Văn Pao
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đ/cNguyễn Kiên Cường
Thứ 2 (23/10/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Sáng: làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp tại Sở Xây dựng
Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (24/10/2017) Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (25/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (26/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác cửa khẩu Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Làm việc tại cơ quan
Thứ 6 (27/10/2017) Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại cơ quan Đi công tác ngoại tỉnh Làm việc tại BQL cửa khẩu Tà Lùng Đi công tác ngoại tỉnh
        Ghi chú: Lịch trên có thể thay đổi khi có việc đột xuất./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.
 
 
VĂN PHÒNG BAN
 
 
 
 
Địa chỉ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây