Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Thứ sáu - 25/02/2022 11:40
Chiều 23 tháng 2 năm 2022, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về kết quả triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo một số Sở, Ngành liên quan.
           
            Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với diện tích 30.130 ha chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đề xuất quy hoạch phân khu chức năng tại các cửa khẩu khoảng 4.763,0 ha. Trong đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với phạm vi ranh giới được lập quy hoạch phân khu khoảng 4.763,0 ha. Phần diện tích còn lại do chính quyền địa phương và các sở, ngành khác lập quy hoạch và quản lý nhà nước theo thẩm quyền UBND tỉnh giao. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét bố trí 15,3 tỷ đồng để triển khai lập quy hoạch phân khu các cửa khẩu trong năm 2022 - 2023.
 
23 02 2022 anh 1 bai viet a thanh
Đ/c Nguyễn Kiên Cường,  Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo
cáo tình hình thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
            Các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước Giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, phê duyệt 10 dự án đầu tư hơn 729,8 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. Trong đó có 3 dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ với tổng mức đầu tư được duyệt 569,9 tỷ đồng (vốn giao của ngân sách Trung ương mới cấp được 339,9 tỷ đồng, phần còn lại thực hiện tiết kiệm 10% theo Nghị quyết số 89/NQ-CP và ngân sách địa phương cân đối); 7 dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương với tổng trị giá được duyệt 159,9 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 7/10 dự án, 3 dự án còn lại được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hoàn thành trong năm 2022.
            Giai đoạn 2021 - 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được Đảng bộ tỉnh đưa vào là một trong ba đột phá về phát triển kinh tế. Trong kế hoạch đầu tyw công giai đoạn này được giao 5 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 240 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 100 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Giải ngân vốn kế hoạch năm 2021 được 123,8 tỷ đồng, đạt 99,57% kế hoạch vốn giao.
            Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở để hoàn thiện đồng bộ, thống hạ tầng một số cửa khẩu đảm bảo thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2020 - 2025.
              Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, đến nay trên địa bàn khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp có 80 dự án có chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng số 60 nhà đầu tư, trong đó có 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 36,9 triệu USD, đã giải ngân theo tiến độ của các dự án 12,7 triệu USD; 71 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 9.804 tỷ đồng, đã giải ngân theo tiến độ của các dự án khoảng 565,99 tỷ đồng. Hiện có 42 dự án đi vào hoạt động, các thủ tục về đầu tư như chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình hoặc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, cấp phép xây dựng... đã có hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh và Hợp đồng thuê đất với Ban.
             Đồng thời, đề xuất giảm quy mô 2 dự án đang triển khai tại Cửa khẩu Tà Lùng, đề xuất chấm dứt hoạt động đối với 5 dự án hiện chưa được giao đất, thuê đất, chưa có mặt bằng để thực hiện dự án tại Cửa khẩu Trà Lĩnh; đề xuất chấm dứt hoạt động của 6 dự án kho bãi, địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa tại Cửa khẩu Lý Vạn; đề xuất chấm dứt hoạt động của 3 dự án triển khai chậm tiến độ tại Cửa khẩu Tà Lùng;. Tại khu công nghiệp Chu Trinh (Thành phố), đề xuất chấm dứt hoạt động Dự án xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ngọc Trường đang chậm tiến độ 14 tháng so với cam kết.  
            Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ Ban kêu gọi các nhà đầu từ có tiềm năng vào khu công nghiệp, khu kinh tế; có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với khu trung chuyển tại Trà Lĩnh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện thủ tục tiếp theo để triển khai dự án. Đối với các cửa khẩu có quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 được duyệt, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giao đất một lần theo Điều 151, Luật Đất đai để Ban phối hợp với các huyện tổ chức giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án của các nhà đầu tư; xem xét cho chủ trương gia hạn thời gian thêm 6 tháng đến 1 năm đối với các dự án được giao mặt bằng, đã tự thỏa thuận giải phóng mặt bằng nhưng do dịch Covid-19 chưa triển khai thủ tục về đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án theo cam kết đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong thời gian dịch bệnh kéo dài.
            Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, Ngành phát biểu ý kiến về nâng cao hiệu quả công tác quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu.
              Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo cơ bản nhất trí với đề xuất quy hoạch phân khu chức năng. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động phối hợp với Sở Xây dựng rà soát điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.
 
 
23 02 2022 anh 2 bai viet a thanh
Đ/c Nguyễn Trung Thảo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.
 
 
       
 
   Đối với các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động cần đánh giá lại hiệu quả, còn các dự án đang được triển khai đầu tư và triển khai đầu tư mới, xem xét còn hiệu quả hay không. Đồng ý với đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ, chủ động làm việc với nhà đầu tư để đảm bảo thu hồi đúng quy định. Với các nhóm dự án đề xuất mới, xem xét kêu gọi thu hút đầu tư, bổ sung vào các dự án đầu tư công, xây dựng lộ trình ưu tiên đầu tư. Với các dự án ngoài vốn đầu tư của Nhà nước, cần rà soát đánh giá hiệu quả các dự án đang hoạt động. Xem xét làm rõ mức độ triển khai các dự án đang vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ. Rà soát lại danh mục kêu gọi đầu tư trình UBND xem xét.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
            Về cơ cấu tổ chức bộ máy, chủ động rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp. Rà soát lại quy chế phối hợp với các ngành, địa phương đảm bảo thống nhất, làm rõ trách nhiệm với các bên liên quan.
            Ban chủ trì phối hợp xây dựng phương án thiết lập vùng đệm an toàn trên địa bàn tỉnh phục vụ xuất nhập khẩu, cơ chế quản lý đảm bảo đồng bộ, thống nhất; đề xuất kinh phí thực hiện.
           Các ngành trong khu vực cửa khẩu chủ động phối hợp đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi, an toàn phòng, chống dịch bệnh...

Nguồn tin: Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, quy hoạch xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://banqlkkt.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây