HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; TRIỂN KHAI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM T

Thứ sáu - 27/04/2018 16:25
       Thực hiện các Hướng dẫn và Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Học tập  chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tổ chức biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
         Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Triển khai Học tập  chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 với hình thức hội nghị trực tuyến. Tại các điểm cầu Trung tâm (Văn phòng Ban), các cửa Tà Lùng, Trà Lĩnh, Lý Vạn, Sóc Giang có 106 cán bộ, đảng viên, công thức, viên chức và người lao động tham gia.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Tiền Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Cao Bái – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị.
1 600 x 542
Đồng chí Hoàng Cao Bái – Phó Bí thư Đảng ủy , Phó Trưởng Ban
phát biểu khai mạc Hội nghị.

        Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ BQL Khu kinh tế đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, từ đó đã tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện đưa Chỉ thị 05 đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản  của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề năm 2016, năm 2017 đã được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức đa dạng. Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát các điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.
2 600 x 450 2
Đồng chí Lý Quốc Khánh – Đảng ủy viên Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy Ban.
          Đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mời lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công vụ, chống tham nhũng, lãng phí  đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tạo không khí đồng thuận trong cơ quan đơn vị. Đặc biệt là việc lựa chọn, xác định nhưng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá từng năm đã từng bước khắc phục được những hạn chế, tồn tại của cơ quan đơn vị (trong đó: Năm 2017 lựa chọn nhiệm vụ đột phá chung tập trung vào giải ngân vốn đầu chuyên  đề “tăng cường các giải pháp giải ngân vốn đầu tư vào khu kinh tế năm 2017”; Năm 2018 lựa chọn chủ để ‘cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban’’ để làm nội dung đột phá trong việc chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2018 ‘Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).
       Thực tế triển khai thực hiện trong thời gian qua đã cho thấy Đảng viên, quần chúng đã có nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII và thấy được việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt, là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, Đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ ngày càng nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
3 600 x 450 1
Đồng chí Vũ Tiền Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian qua của Đảng bộ Ban vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh ở một số đảng viên, quần chúng chưa được cụ thể, thiết thực. Việc xây dựng gương tập thể điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong đảng bộ còn hạn chế, chưa thực sự chú trọng đến việc tập chung xây dựng gương điển hình tiêu biểu để làm hạt nhân thúc đẩy nhân rộng mô hình, công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được kịp thời, liên tục, nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến còn ít...
4 600 x 450 1
Đồng chí Hoàng Cao Bái – Phó Bí thư Đảng ủy Ban trao Giấy khen
cho cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.
    Tại Hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu thảo luận, đánh giá kết quả đạt được sau 02 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nguyên nhân kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng. Hội nghị cũng đã triển khai công bố quyết định khen thưởng cho 03 đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức của Ban đã có thành tích, là cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018./.

Tác giả bài viết: Lý Quốc Khánh - Đảng ủy viên - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

72/QĐ-BQLKKT

Quyết định công khai, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

Lượt xem:17 | lượt tải:6

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:699 | lượt tải:36

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:626 | lượt tải:40

326/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:756 | lượt tải:41

304/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:842 | lượt tải:37

299/QĐ-BQLKKt

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:536 | lượt tải:35

236/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:692 | lượt tải:40

235/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt hoạt động dự án Kho bãi hàng hoá, địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Bằng Giang Cao Bằng

Lượt xem:741 | lượt tải:50

1440/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyệnTrà Lĩnh(nay là huyệnTrùng Khánh),tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:656 | lượt tải:168

1439/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản (Công ty Damac)

Lượt xem:728 | lượt tải:275


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay2,380
  • Tháng hiện tại541,196
  • Tổng lượt truy cập5,808,142
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây