HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018

Thứ ba - 08/01/2019 10:54
         Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã tiến hành tổng kết công tác đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đây là năm đầu tiên, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm bằng hình thức Hội nghị trực tuyến.
Đ/c Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
         Đến dự Hội nghị, tại điểm cầu thành phố, có tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, toàn thể đảng viên các Chi bộ: Văn phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư và Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế. Tại điểm cầu các Ban Quản lý cửa khẩu bao gồm Ban chi ủy và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại các Chi bộ Ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang và một số đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Quản lý và Khai thác dịch vụ hạ tầng đang thực hiện hiệm vụ tại cửa khẩu.
Điểm cầu trực tuyến tại Trung tâm thành phố
           Hội nghị đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2019.
Năm 2018 là năm đội ngũ công chức, đảng viên có nhiều biến động. Số lượng đảng viên chuyển đi, chuyển đến do chuyển công tác, đi học tập trung ngoài tỉnh, ngoài nước. Đồng thời năm 2018 cũng là năm thực hiện xây dựng các Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Do đó có sự ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và công tác tổ chức cán bộ cũng như kiện toàn Ban chi ủy và phân công đảng viên các Chi bộ trực thuộc. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đội ngũ đảng viên, trong năm 2018, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.
           Đảng ủy Ban đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ theo kế hoạch đề ra; tổ chức 04 Hội nghị trực tuyến: học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trung ương 7 (khóa XII) của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.
         Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, tăng cường công tác xây dựng đảng chính là nhằm huy động, củng cố đoàn kết toàn bộ đảng viên, công chức cơ quan, tập trung ý chí, tinh thần của tập thể trong một khối thống nhất, đồng thuận, hướng đến đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Trong năm, Đảng ủy đã ban hành quy chế làm việc cấp ủy và phân công công tác trong Ban chấp hành Đảng bộ. 100% các Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cấp ủy và đảng viên; phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Kiện toàn, chỉ định bổ sung 02 bí thư, và 01 phó bí thư Chi bộ (Chi bộ BQL cửa khẩu Sóc Giang, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ BQL cửa khẩu Tà Lùng). Đảng ủy đã tổ chức lễ kết nạp 03 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên cho 05 đảng viên; cử 04 đảng viên đi học lớp kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, cử 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và 03 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. Tổng số đảng viên được giới thiệu sinh hoạt đảng năm 2018 là 15 người.
         Công tác quy hoạch cấp ủy được quan tâm. Trong năm 2018, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, trình quy hoạch bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong toàn cơ quan, đơn vị trực thuộc được tăng cường. Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Trong năm, Đảng bộ có 08 đảng viên đi công tác và đi du lịch nước ngoài. Các đảng viên đi công tác nước ngoài thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và nhà nước và đều có báo cáo sau mỗi chuyến đi.
        Xác việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ban, trong năm 2018, Đảng bộ Ban đã tổ chức 02 Hội nghị sinh hoạt chuyên đề trực tuyến và tổ chức biểu dương, tặng giấy khen cho 3 cá nhân và 02 tập thể có thành tích điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2018 của Đảng ủy được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các chi bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ, biện pháp đề ra trong các kế hoạch, chương trình đã ban hành. Qua đó đã đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực. Đảng viên và quần chúng thuộc đảng bộ nhận thức ngày càng sâu hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xem đây là một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng. Toàn đảng bộ không có trường hợp “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
        Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Trong năm, Đảng bộ đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra và chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể triển khai, tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào.
          Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến đóng góp của các đảng viên, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bàn giiar pháp khắc phục; đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác đảng năm 2019.
          Tại Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất lựa chọn nội dung: “Tăng cường phối hợp quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm góp phần phát huy hiệu quả khu kinh tế cửa khẩu” làm khâu đột phá năm 2019.
Đ/c Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy, chủ trì thảo luận
            Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Kiên Cường- Bí thư Đảng ủy cũng đã công bố và trao Quyết định khen thưởng đối với 01 Chi bộ đạt tiêu chuẩn “ Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 06 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Đ/c Nguyễn Kiên Cường- Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho Chi bộ Văn phòng
 
Đ/c Nguyễn Kiên Cường- Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho đảng viên đủ tư cách HTXSNV
 
 

          Từ kết quả của Hội nghị này, với những bài học kinh nghiệm đã được rút ra, bằng sự quyết tâm cao, sự đồng lòng, nhất trí của toàn thể đảng bộ, toàn Đảng bộ đã quyết tâm năm 2019 sẽ lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch giao./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huê - Phó Chánh văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

337/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:610 | lượt tải:29

336/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:541 | lượt tải:29

326/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:717 | lượt tải:32

304/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:703 | lượt tải:28

299/QĐ-BQLKKt

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Văn phòng Ban)

Lượt xem:512 | lượt tải:27

236/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:597 | lượt tải:32

235/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt hoạt động dự án Kho bãi hàng hoá, địa điểm kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tập trung, kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Bằng Giang Cao Bằng

Lượt xem:665 | lượt tải:43

1440/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Logistics tại huyệnTrà Lĩnh(nay là huyệnTrùng Khánh),tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:629 | lượt tải:128

1439/TB-BQLKKT

THÔNG BÁO Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư Xây dựng khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản (Công ty Damac)

Lượt xem:656 | lượt tải:185

197/QĐ-BQLKKT

QUYẾT ĐỊNH ban hành quy chế cung cấp thông tin của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Lượt xem:593 | lượt tải:33


tthc 1


banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3
detaikh 1


banner
iso 9001 2015

banner quan ly thong tin du an dau tu trong khu kinh te 3

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay13,863
  • Tháng hiện tại333,362
  • Tổng lượt truy cập4,860,832
quoc huy
TRANG THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ:  Km5 Phường Đề Thám -Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH: ÔNG NGUYỄN KIÊN CƯỜNG - TRƯỞNG BAN 
Số điện thoại liên hệ: 02063.854.529 - Fax: 02063.854.929  
Email: banqlkkt@caobang.gov.vn - banquanlycb@gmail.com
 Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử  Ban Quản lý khu kinh tế (hoặc www.banqlkkt.caobang.gov.vn)
khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây